by


Хэрвээ бид хамт байж чадахгүй өдөр хоногууд ирэх юм бол намайг зүрхэндээ хадгалаарай, бид тэндээ үргэлж хамт байх болно. -Винни Пүх.
тусгалдаа... чамд чамд чамд бас чамд