by


аааль 40-д онд хийгдэж эхлээд хагас 100 жилийн дараа л нэг юм дууссан гэж ойлоо. Салвадори Дали Диснейд зориулж хийж байгаад дуусгаагүй орхисон юм байх