Made for each other

byзалгуур хэрэгтэй, залгах юм нь байгаа цагт арзетка заавал олддог. Залгуурыг хэрэглэж болно, хэрэглэхгүй ч байж болно харин зөвхөн залгах л хэрэгтэй. 2н хооронд биш, бат бөх залгах хэрэгтэй. Таарах юм шиг байна гээд залгадаг, болку байна гээд эргүүлээд авахад залгуурны сэрээ мохсон байдаг. Дахин дахин залгасаар эцсийн буусан арзетка хавчдаг, арай гэж багтдаг. Залгуур өөрөө салбагнасан төмөр болсон байдаг. Эргүүлээд бодоход тэр л сул бөгөөд тог сайн дамжуулдаг байжээ гэж бодогддог.