Marc Yankus

by


Нью Йоркийн уран бүтээлч Marc Yankus-н бүтээлүүд. Надаа хэлэх ч үг олддоггүй ээ :)

Lights at the University (© Marc Yankus)

Clouds No. 10 (© Marc Yankus)

Boston (© Marc Yankus)

Twig Woods (© Marc Yankus)

Where Stella Lives (© Marc Yankus)

Ocean Wave (© Marc Yankus)