Friendly MonsTers

by

GRANDMOTHER by Relleno De Mono.

Relleno De Mono-н бүтээлүүд. Сүүлийн үед фото зурган дээр зурмал зураг нэмж иймэрхүү маягаар хийсэн зургуудад дурлаж үхлээ. Ингэж хийсэн юмнуудаасаа удку блогтoо тавинаа :)

Friendly Monsters by Relleno De Mono

Friendly Monsters by Relleno De Mono 2

Friendly Monsters by Relleno De Mono 3

Friendly Monsters by Relleno De Mono 4

Friendly Monsters by Relleno De Mono 5

Friendly Monsters by Relleno De Mono 6

Friendly Monsters by Relleno De Mono 7

Friendly Monsters by Relleno De Mono 8

Friendly Monsters by Relleno De Mono 10

Friendly Monsters by Relleno De Mono 11

Friendly Monsters by Relleno De Mono 12

Friendly Monsters by Relleno De Mono 13

Friendly Monsters by Relleno De Mono 14

Friendly Monsters by Relleno De Mono 15

Friendly Monsters by Relleno De Mono 16

Friendly Monsters by Relleno De Mono 17

Friendly Monsters by Relleno De Mono 18

Friendly Monsters by Relleno De Mono 19

Friendly Monsters by Relleno De Mono 20