Mind of a lunatic

by


Үхэхийг хүсэх, амьдрахыг хүсэхгүй байх 2-н хооронд маш их ялгаа оршино. Хэрвээ чи үхэхийг хүсвэл ядаж л чи 'үхэх' зорилго тавьсан байна. Харин чи амьдрахыг хүсэхгүй байвал, чи үнэхээр хоосорчээ, хэлэх ч үг алга. -Marilyn Manson