by


маш их санаж байна, дараагийн удаа би өөр байхаа амлаж байна :)