by


- тог тог! түк түк!
- хэн бэ, хэн яах гэ байган?
- би байнаа, будаг авах гэсийн, саарал будаг!
- байкуээ байку, цаашаа зайл! байсан ч өхкүүү