by

Хайр яг л сүнс шиг, түүнийг хүн болгон ярьж харахыг хүсдэг ч, жинхэнэ учирсан нь цөөхөн