Мод

by10жил ургасан нэгэн модны хүчилтөрөгч нь 31 мянган доллар, усны эх сурвалж хадгалах өртөг нь 37 мянган доллар, шувууны зүйл ба шавьжинд хангах өртөг нь 31 мянган доллар, агаарын бохирдолыг сэргийлэх өртөг нь 62 мянган ам доллар, уураг боловсруулах өртөг нь 2 мянган доллар, бусад өртөг нь бас 50 мянган долларт хүрдэг байна. 50-100 жил ургах юм бол гүйцэтгэх үүрэг нь бүр ч ихсэнэ гэнэ. Нэг ширхэг мод ойролцоогоор арван хүний амьсгалах агаарт хүчилтөрөгч нийлүүлж байдаг гэхээр. би мод тарьдаг ч хүн биш, тасалдаг ч хүн биш зүгээр л агаар хороогч байна. Модны шим шүүсийг сорж хооллодог өчүүхэн өт төдийхэн.