by

гоё реклам байна, ойрд дипломны сэдэв сонгох гэдэг толгойны өвчинтэй болоод байгаа, иймэрхүү юм хийвэл зүгээр л юм тиймээ :)