by

өгөрч муудсан ганц цэцэг
өрвийж хатсан хэдэн навч
өндийж харах хүч байвч
өнхрөөд хийсэхыг л шунаглан хүснэ.
үлээж ядсан шулуун салхи
үймрээд унахыг нь хүлээн баярлана
үүрдийн зовлон өгөхгүй ч
үргэлжийн жаргал ч бас өгөхгүй
түүний амьсгалаар л сарнихыг хүснэ
тал бүр лүү нисэхийг хүснэ
танисан ертөнцийн саарал мананд
тааламжтай нь аргагүй гишгэгдэхийг хүснэ
хэсэг бүрэээр таслагдан одох
хэрцгий дотно энэ л ертөнц минь