by

Хашаан дотор нэг гэрэл байдаг байжэээ гэрэл тэр хашаан дотор байгаадаа баяртай байдаг бас их хайртай хашаа нь ч гэсэн гэрлэндээ хайртай боловч үргэлж сайн сайхан байлгаж байсангүй хүмүүүс чулуу шидээд гэрлийг хагалхад хажууд нь байхаас хамгаалж чаддаггүй байв. Гэтэл нэгэн өдөр гэрлийг засахааар аваад хаа нэг тийшээ одов тэхэд хашаа тэр гэрлэнд ямар их хайртайгааа бүр дэндүүү ихэээр мэдрэв мөн түүнд хийж байсан буруу зүйл гомдооож уурлуулж байсан бүгд нүднийх нь өмнүүүүр тов тодхон харагдана. хашаан дотор одоо хов хоосон. нүүгэлтсэн хар хашаа л үлдэв. үүл зөвхөн тэр хашаан дээр бөөгнөрч усаар хангалттай дүүргэнэ гэвч шингээсээр өдөр хоногыг өнгөрөөнө. нар сарнаас илүүү гэрлэээр гийгүүлэгч тэр минь...:( гэрэл буцаж ирэх өдөр хашаанд нар мандана. Сайн явааад хурдан ирээрэй чамдааа хамгаас илүү хайртай