Everybody hurts

by


би 7 хэмжэээд ганц ч огтолмооргүй байна, угаасаа огтлох ч гүй байх огтолж ч байгаагүй түр зуурын л юмнууд байсан. хэмжих юм байхгүй бол би аймар жаргалтай, яг үнэндээ байгаад байхаар бүр ч жаргалтай гэхдээ л түр зуурын. би огтолмооргүй байнааа би өөриигөө 7 хэмжэээд огтолмооргүй байна. хэнийг ч огтлохгүй бас хэмжихгүй байхымсан