by

зарим хүнүүс яг л үүл шиг, тэд явангуутал нар гардаг