someone like u

by


түүнийг нэг нь гуниг шаналалын хатан хаан гэжээ, яаж ийм гоё дуу зохиож яаж ийм гоё дуулдаг байнаа жинхэнэ сэтгэлийн гүнээс л гарсан болохоор л тэр байхда :') БилБоардын түүхэнд хамгийн удаан 1т тогтож буй баллад болоод байга гэнэ.