by

Бидний хэнийх нь ч ирээдүйн хувь зохиол тохиолдлынх биш юм. Хэрвээ хэн нэгэн цаазаар авахуулах хувьтай бол тэрээр шонгийн мод бүхэн, төмөр замын гарам болгоноос мөнөөх цаазын тавцангийн сүүдрийг олж үзэн аажмаар хувь тавилантайгаа эвлэрдэг. 

Алтан Асрын Сүм- Мишима Юкио