үнэхээр агуу хүн.

by

Хүн болгон олж харж чаддаггүй ч бүх зүйл өөрийн гэсэн гоо сайхныг агуулдаг. -Энди Вархол