Minimalist Posters

by

Аааль 20р зууны эхэн үеэд үүсч эхэлсэн минимализм буюу хамгийн хэрэгтэй хамгийн донжыг нь олсон зүйлүүдыг үлдээж бусдыг нь хасах, хамгийн бага агуулгаар бүхэлд нь илэрхийлэх, элдэв 7 юмнуудыг нь илүүд үзсэн, нэг тийм хүмүүс хараад хүйтэн ч гэж хэлмээр юм шиг урсгалыг хэлнэ гэхимуу хаашайн хэхэ. надаа маш их таалагддаг тэгээд ийм маягаар юм хум хийгээд хүнд үнэлэгдэхгүй нэг тийм л байдалтай байхымда :D ойрд интерьор дизайн, график дизайн за ер нь дизайнтай байж болох бүх л юманд энэ урсгал маш ихэр ашиглагдах болчоод байнаа бүр хөгжимд хүртэл шүү дэ :) энэ постерууд таалагдаадаа чирээд ирлээ


People who added this item 4410  Average listal rating (2703 ratings) 7.8  IMDB Rating 8.7 
2. The Matrix (1999)
People who added this item 3488  Average listal rating (2358 ratings) 6.9  IMDB Rating 7.9 
3. Jurassic Park (1993)

People who added this item 502  Average listal rating (333 ratings) 8.3  IMDB Rating 8.4 
4. The Great Dictator (1940)
People who added this item 2247  Average listal rating (1540 ratings) 8.2  IMDB Rating 8.5 
5. The Shining (1980)


People who added this item 2617  Average listal rating (1802 ratings) 7.9  IMDB Rating 8.8 
6. Star Wars: Episode IV - A New Hope (1977)


People who added this item 3485  Average listal rating (2334 ratings) 7.6  IMDB Rating 8.2 
7. Kill Bill: Vol. 1 (2003)

People who added this item 1262  Average listal rating (817 ratings) 8.3  IMDB Rating 8.4 
8. Inglourious Basterds (2009)


People who added this item 991  Average listal rating (647 ratings) 8.2  IMDB Rating 8.3 
9. Oldboy (2003)

People who added this item 1618  Average listal rating (1053 ratings) 8  IMDB Rating 8.3 
10. Blade Runner (1982)People who added this item 2390  Average listal rating (1526 ratings) 7.1  IMDB Rating 7.5 
11. Corpse Bride (2005)


People who added this item 2436  Average listal rating (1648 ratings) 7.3  IMDB Rating 7.5 
12. Sleepy Hollow (1999)


People who added this item 458  Average listal rating (318 ratings) 6.2  IMDB Rating
13. Shoot 'Em Up (2007)

People who added this item 985  Average listal rating (665 ratings) 7.4  IMDB Rating 7.8 
14. Watchmen (2009)


People who added this item 3693  Average listal rating (2448 ratings) 6.9  IMDB Rating 7.4 
15. Spider-Man (2002)

People who added this item 3029  Average listal rating (2012 ratings) 7.6  IMDB Rating 8.2 
16. V for Vendetta (2005)


People who added this item 709  Average listal rating (460 ratings) 5.2  IMDB Rating 5.2 
17. Ghost Rider (2007)

People who added this item 1404  Average listal rating (976 ratings) 7.6  IMDB Rating
18. Iron Man (2008)

People who added this item 4212  Average listal rating (2692 ratings) 7.9  IMDB Rating 8.8 
19. The Lord of the Rings: The Fellowship of the... (2001)
People who added this item 3090  Average listal rating (2120 ratings) 7.7  IMDB Rating 8.4 
20. Back to the Future (1985)

People who added this item 481  Average listal rating (321 ratings) 6.7  IMDB Rating 7.4 
21. Rocky Balboa (2006)

People who added this item 2952  Average listal rating (2062 ratings) 7.5  IMDB Rating 8.3 
22. Batman Begins (2005)

People who added this item 2088  Average listal rating (1474 ratings) 7.2  IMDB Rating 8.1 
23. The Terminator (1984)People who added this item 1811  Average listal rating (1256 ratings) 6  IMDB Rating 7.1 
24. Dumb & Dumber (1994)

People who added this item 2032  Average listal rating (1425 ratings) 7.4  IMDB Rating 7.8 
25. 300 (2006)

People who added this item 1404  Average listal rating (1006 ratings) 7.7  IMDB Rating
26. Shaun of the Dead (2004)

People who added this item 2317  Average listal rating (1673 ratings) 6.4  IMDB Rating 6.5 
27. Independence Day (1996)People who added this item 1706  Average listal rating (1150 ratings) 7.8  IMDB Rating 8.4 
28. The Prestige (2006)


People who added this item 958  Average listal rating (641 ratings) 6.4  IMDB Rating 7.6 
29. RoboCop (1987)

People who added this item 1434  Average listal rating (942 ratings) 7.4  IMDB Rating 8.1 
30. The Exorcist (1973)

People who added this item 1479  Average listal rating (924 ratings) 7.9  IMDB Rating 8.4 
31. 2001: A Space Odyssey (1968)

People who added this item 834  Average listal rating (595 ratings) 6.8  IMDB Rating 7.4 
32. Total Recall (1990)

People who added this item 408  Average listal rating (272 ratings) 6.7  IMDB Rating
33. Hellraiser (1987)

People who added this item 291  Average listal rating (161 ratings) 7  IMDB Rating 7.2 
34. Fahrenheit 451 (1966)

People who added this item 2248  Average listal rating (1488 ratings) 8.2  IMDB Rating 8.5 
35. A Clockwork Orange (1971)


People who added this item 640  Average listal rating (427 ratings) 6.9  IMDB Rating 7.5 
36. Cube (1997)

People who added this item 854  Average listal rating (635 ratings) 6.3  IMDB Rating 7.1 
37. Starship Troopers (1997)

People who added this item 1377  Average listal rating (960 ratings) 7.2  IMDB Rating 7.6 
38. 28 Days Later... (2002)

People who added this item 1394  Average listal rating (943 ratings) 5.4  IMDB Rating 5.5 
39. Planet of the Apes (2001)

People who added this item 1277  Average listal rating (860 ratings) 7.1  IMDB Rating 7.3 
40. Dracula (1992)


People who added this item 1501  Average listal rating (980 ratings) 7.5  IMDB Rating 8.3 
41. The Wizard of Oz (1939)


People who added this item 3655  Average listal rating (2426 ratings) 7.7  IMDB Rating
42. Edward Scissorhands (1990)


People who added this item 1430  Average listal rating (879 ratings) 7.8  IMDB Rating 8.2 
43. Scarface (1983)


People who added this item 901  Average listal rating (563 ratings) 8.2  IMDB Rating 8.6 
44. Vertigo (1958)

People who added this item 1092  Average listal rating (739 ratings) 7.8  IMDB Rating 8.2 
45. Monty Python's Life of Brian (1979)

People who added this item 1136  Average listal rating (726 ratings) 7.1  IMDB Rating 7.6 
46. Jackie Brown (1997)