by


өнгөрсөн аз жаргал одоогын гуниг зовлонгын үүдийг онгорхой орхиод алга болсон.