Best blogs of 2008

by

2008 оны шилдэг блогууд гэнэ. Ордог юм ганц ч алга :)

Best Web Application for Weblogs

Таныг ямар нэгэн юм хэвлэн нийтлэх, санал бодлоо илэрхийлэх, блог хөгжүүлэхэд хэрэглэгддэг зүйлс орсон болно.

Winner

Thumbnail of Blogger
Blogger

Nominees


Австралийн болон Шинэ Зиландийн шилдэг блог

Ялагч

Thumbnail of Reasons You Will Hate Me
Reasons You Will Hate Me

Нэр дэвшигчид


Азийн шилдэг блог

Ялагч

Thumbnail of Freshly Squeezed!
Freshly Squeezed!

нэр дэвшигчид


Африкийн шилдэг блог

Ялагч

Thumbnail of Dotty Rhino
Dotty Rhino

Нэр дэвшигчид


Европийн шилдэг блог

Ялагч

Thumbnail of Chocolate & Zucchini
Chocolate & Zucchini

Нэр дэвшигчид


Латин Америкийн шилдэг блог

Ялагч

Thumbnail of The Wired Blog
The Wired Blog

Нэр дэвшигчид


Америкийн шилдэг блог

Ялагч

Thumbnail of Dooce
Dooce

Нэр дэвшигчид


Гэрэл зургын шилдэг блог

Ялагч

Thumbnail of I Can Has Cheezburger?
I Can Has Cheezburger?

нэр дэвшигчид


Урлаг болон гар урлалын шилдэг блог

Ялагч

Thumbnail of PostSecret
PostSecret

нэр дэвшигчид


Шилдэг хоолны блог

Ялагч

Thumbnail of The Pioneer Woman Cooks
The Pioneer Woman Cooks

нэр дэвшигчид


Шилдэг хувцас загварын блог

Ялагч

Thumbnail of Go Fug Yourself
Go Fug Yourself

Нэр дэвшигчид


Шилдэг хөгжмийн блог

Ялагч

Thumbnail of Said the Gramophone
Said the Gramophone

нэр дэвшигчид


Шилдэг шар мэдээний блог

Ялагч

Thumbnail of Dlisted
Dlisted

нэр дэвшигчид


Шилдэг Entertainment блог

Кино, зурагт болон театрын холбогдолтой бичдэг блогууд

Ялагч

Thumbnail of Television Without Pity
Television Without Pity

Нэр дэвшигчид


Шилдэг спортын блог

Ялагч

Thumbnail of Fat Cyclist
Fat Cyclist

нэр дэвшигчид


Улс төрийн шилдэг блог

Ялагч

Thumbnail of Crooks and Liars
Crooks and Liars

нэр дэвшигчид


Компьютер болон техникийн шилдэг блог

Ялагч

Thumbnail of Lifehacker
Lifehacker

нэр дэвшигчид


асуудал дэвшүүлдэг шилдэг блог

Ялагч

Thumbnail of I Can Has Cheezburger?
I Can Has Cheezburger?

нэр дэвшигчид


Шилдэг GLBT(gay/lesbian/bisexual) блог

Ялагч

Thumbnail of PerezHilton.com
PerezHilton.com

Нэр дэвшигчид


Шилдэг өсвөр насныхны блог

Ялагч

Thumbnail of Sarcastica
Sarcastica

Нэр дэвшигчид


Шилдэг хошин шогын блог

Ялагч

Thumbnail of Overheard in New York
Overheard in New York

нэр дэвшигчид


Шилдэг бичлэгтэй блог

Ялагч

Thumbnail of Confessions of a Pioneer Woman
Confessions of a Pioneer Woman

нэр дэвшигчид


Шилдэг группын блог

Ялагч

Thumbnail of Jezebel
Jezebel

нэр дэвшигчид


Шилдэг олон нийтийн блог

Ялагч

Thumbnail of PostSecret
PostSecret

нэр дэвшигчид


Шилдэг дизайнтай блог

Ялагч

Thumbnail of Dooce
Dooce

нэр дэвшигчид


Шилдэг нууц хадгалалтын блог

Ялагч

Thumbnail of So Very Alone
So Very Alone

нэр дэвшигчид


Шилдэг шинэ блог

Ялагч

Thumbnail of Jezebel
Jezebel

нэр дэвшигчид


Амжилтанд хүрэхэд туслах шилдэг блог

Ялагч

Thumbnail of Heather B. Armstrong
Heather B. Armstrong

нэр дэвшигчид


Жилийн шилдэг блог

Ялагч

Thumbnail of Dooce
Dooce

нэр дэвшигчид