by


Куртын эхнэр, бас л сайхан хамтлагтай байсан ажээ