Raffaelle Monti

by


Италийн уран барималч Раффели Монти (1818-1881). үнэхээр төгс санагдлаа :)