Saturday Live Night

byХангай зочид буудлын доор Sports club-т маргааш 20 цагаас дэээрхи 3 хамтлагийн амьд тоглолт болно гэнээ. Маш сайн зохион байгуулагджига гэж зохион байгуулагч нь хэлсэн болно :) өргөнөөр хүрэлцэн ирэхийг уриж байна